Místo konání: Obecní úřad Sovolusky Kategorie události: Samospráva

Obec Sovolusky

Obecní úřad Sovolusky

 

INFORMACE

 

Obecní úřad Sovolusky v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání:

veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sovolusky.

 

 

Místo konání:            Obec Sovolusky, zasedací místnost Obecního úřadu Sovolusky,

                                    Sovolusky 35

 

Doba konání:            17.6.2024 od 18:00 hodi

 

Program zasedání:

 

  1. Zahájení
  2. Zvolení zapisovatele zápisu
  3. Zvolení ověřovatelů zápisu
  4. Schválení programu zasedání
  5. Schválení smlouvy o poskytnutí dotace z POV Pk
  6. Schválení Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IZ-12-2002930
  7. Schválení Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě a dohodu o umístění stavby č. IZ-12-2002930
  8. Různé
  9. Závěr

 

 

 

 

 

 

V Sovoluskách dne 7.6.2024                               Lenka Ille Šporková

                                                                                        starostka obce