Místo konání: Obecní úřad Sovolusky Kategorie události: Samospráva

Obec Sovolusky

Obecní úřad Sovolusky

 

Obecní úřad Sovolusky v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání:

Veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sovolusky

 

Místo konání:      Zasedací místnost Obecního úřadu Sovolusky, Sovolusky 35

Doba konání:     15.9.2021 od 18.00 hodin

 

Navržený program:
  1. Zahájení
  2. Zvolení zapisovatele zápisu
  3. Zvolení ověřovatelů zápisu
  4. Schválení programu zasedání
  5. Zpráva finančního a kontrolního výboru
  6. Rozpočtové opatření č. 4
  7. Rozpočtové opatření č.5
  8. Schválení žádosti o individuální dotaci – příspěvek na čistírnu odpadních vod – Sovolusky č.p. 59 – Jiří Plavec
  9. Schválení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotaci – příspěvku na čistírnu odpadních vod – Sovolusky č.p. 59 – Jiří Plavec
  10. Různé