Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu Sovolusky Kategorie události: Samospráva

Obec Sovolusky

Obecní úřad Sovolusky

 

INFORMACE

 

Obecní úřad Sovolusky v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání:

veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sovolusky.

 

 

Místo konání:            Obec Sovolusky, zasedací místnost Obecního úřadu Sovolusky,

                                    Sovolusky 35

 

Doba konání:            19.6.2023 od 18:00 hodin

 

 

 

 

Program zasedání:

 

 

  1. Zahájení
  2. Zvolení zapisovatele zápisu
  3. Zvolení ověřovatelů zápisu
  4. Schválení programu zasedání
  5. Schválení smlouvy o poskytnutí dotace z POV Pk
  6. Schválení Závěrečného účtu za rok 2022 společně se zprávou o přezkoumání hospodaření za rok 2022
  7. Schválení účetní závěrky za r. 2022
  8. Schválení o spolupráci při zajištění zpětného odběru a zařazení místa zpětného odběru do obecního systému odpadového hospodářství – firma EKO-KOM a.s.
  9. Různé
  10. Závěr

 

 

 

 

 

V Sovoluskách dne 19.3.2023                                           Lenka Ille Šporková

                                                                                                    starostka obce