Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu Sovolusky Kategorie události: Samospráva

Obec Sovolusky

Obecní úřad Sovolusky

 

 

Obecní úřad Sovolusky v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání:

Veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sovolusky

 

 

Místo konání:            Obec Sovolusky, zasedací místnost Obecního úřadu Sovolusky,

                                    Sovolusky 35

 

Doba konání:            21.9.2022 od 18:00 hodin

 

 

Program zasedání:

 

 

  1. Zahájení
  2. Zvolení zapisovatele zápisu
  3. Zvolení ověřovatelů zápisu
  4. Schválení programu zasedání
  5. Zpráva finančního a kontrolního výboru
  6. Schválení Smlouvy o pachtu a provozování vodovodu – VaK Pardubice
  7. Různé
  8. Závěr

 

 

V Sovoluskách dne   13.9.2022

                             

 

                                                                                                Lenka Ille Šporková

                                                                                                  starostka obce

Vyvěšeno dne: 13.9.2022

Sejmuto dne:    21.9.2022