Místo konání: Obecní úřad Sovolusky Kategorie události: Samospráva

    

Obec Sovolusky

Obecní úřad Sovolusky

 

INFORMACE

 

Obecní úřad Sovolusky v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání:

veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sovolusky.

 

 

Místo konání:            Obec Sovolusky, zasedací místnost Obecního úřadu Sovolusky,

                                    Sovolusky 35

 

Doba konání:            15.7.2024 od 18:00 hodin

 

 

 

 

Program zasedání:

 

  1. Zahájení
  2. Zvolení zapisovatele zápisu
  3. Zvolení ověřovatelů zápisu
  4. Schválení programu zasedání
  5. Schválení Dodatku č. 2/2024 k smlouvě č. 79/02 o nakládání s odpady v obci Sovolusky ze dne 28.3.2002
  6. Schválení Zadání územního plánu Sovolusky
  7. Různé
  8. Závěr

 

 

 

 

 

V Sovoluskách dne 25.6.2024                                           Lenka Ille Šporková

                                                                                                    starostka obce