Místo konání: Obecní úřad Sovolusky Kategorie události: Samospráva

Obec Sovolusky

Obecní úřad Sovolusky

 

Obecní úřad Sovolusky v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání:

Veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sovolusky

 

Místo konání:      Zasedací místnost Obecního úřadu Sovolusky, Sovolusky 35

Doba konání:      30.12.2020 od 18.00 hodin

 

Navržený program:
 1. Zahájení
 2. Zvolení zapisovatele zápisu
 3. Zvolení ověřovatelů zápisu
 4. Schválení programu zasedání
 5. Schválení rozpočtového opatření č.6
 6. Schválení Návrhu rozpočtu obce na rok 2021
 7. Schválení Odpisového plánu obce Sovolusky
 8. Schválení termínu inventur za rok 2020
 9. Stanovení Plánu účetních odpisů
 10. Stanovení termínu provedení kontroly finančního a kontrolního výboru
 11. Dotace pro malé prodejny z POV Pardubického kraje
 12. Smlouva GDPR
 13. Schválení dodatku č.1/2021 k smlouvě č. 79/02 o nakládání s odpady
 14. Schválení smlouvy o provedení práce v oblasti požární ochrany
 15. Schválení smlouvy o provedení práce – Účetnictví obce Sovolusky
 16. Různé
 17. Závěr