Základní data

Poloha: Obec leží v západní části Pardubického kraje, 8 km jižně od města Přelouče

Nadmořská výška: 304 m n. m

Katastrální výměra území obce: 434 ha

Počet obyvatel: 130 *

Průměrný věk: 38,9 let *

Děti do 15 let: 13 *

Důchodci: 23 *

Vodovod: ano

Plynofikace: ano

 

Poznámky: * údaje platné ke dni 31.12.2006

O naší obci

Ves je písemně zmíněna již roku 1360. V roce 1544 jsou Sovolusky uváděny jako součást žehušického panství. V roce 1923 je první záznam v Pamětní knize obce Sovolusky. Tehdy měla obec 38 popisných čísel se 196 obyvateli a politicky náležela k Čáslavi.

Okolní lesy byly pod lesní správou obce Litošice a patřily šlechtickému rodu Thunů. Jejich velké plochy však byly zcela zničeny velikou smrští, která se přes Sovolusky přehnala v roce 1929. V roce 1926 se v sovoluském katastru také hledala ruda a našlo se malé množství rudy magnetové.

Pokračování