Elektronické podání prostřednictvím datové schránky ISDS

 • ISDS datová schránka: mhiazpq
 • Časová možnost podání: kdykoliv
 • Potvrzení přijetí: následující pracovní den podatelny
 • Úřední dny podatelny: středa od 18:00 – 19:00

 

Elektronické podání prostřednictvím emailu

 • Elektronická adresa podatelny: obec@sovolusky.cz
 • Časová možnost podání: kdykoli
 • Potvrzení přijetí: následující pracovní den podatelny
 • Úřední dny podatelny: středa od 18:00 – 19:00

 

Upozornění:
 • Na uvedené elektronické adrese jsou přijímána všechna podání učiněná v elektronické podobě, podepsána elektronicky
 • Zprávy, které nejsou podepsané zaručeným elektronickým podpisem, jsou považovány za běžnou korespondenci
 • Elektronický podpis podání musí být založený na kvalifikovaném certifikátu, který vydal akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb
 • Datová zpráva musí obsahovat kvalifikovaný certifikát, na kterém je podpis založen
 • Takto doručené elektronicky podepsané podání bude zpracováno podle ustanovení příslušných zákonů a nařízení

 

Osobně nebo poštou