Obec Sovolusky (dále jen „obec“ se zavazuje k zpřístupnění svých webových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2012 ze dne 26. října o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na následující webové stránky: www.sovolusky.cz

Stav souladu

Tyto webové stránky jsou částečně v souladu s harmonizovanou normou EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1 z důvodu nedostatečně přístupného obsahu anebo výjimek uvedených níže.

Přístupnost obsahu

Na internetových stránkách jsou informace nabízeny i v podobě dokumentů formátu DOC, DOCX, XLS, XLSX a PDF, a to zejména z důvodů, že obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje, nebo jsou příliš velké, proto pak doporučujeme jejich stažení. Formáty DOC a PDF jsou také vhodnější pro tisk. K prohlížení těchto dokumentů je možné zdarma stáhnout:

V některých webových prohlížečích je integrována aplikace, jež slouží k prohlížení výše uvedených formátů dokumentů.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 11.12.2020.

Toto prohlášení bylo revidováno dne 7.1.2021.

Prohlášení o přístupnosti bylo vypracováno vlastním posouzením provedeným subjektem veřejného sektoru a autorem webové prezentace. Z účelem vypracování tohoto prohlášení byl využit zákon č. 99/2019 Sb., metodický pokyn Ministerstva vnitra k tomuto zákonu, norma EN 301 549 V2 1.2 a mezinárodně uznávaný standard Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1.

Zpětná vazba

Cílem obce je zajistit uživatelům webových stránek obce jejich přístupnost v co největší možné míře dle čtyř základních principů přístupnosti – vnímatelnost, ovladatelnost, srozumitelnost a stabilita).

Kontaktní údaje pro oznámení potíží

Obecní úřad Sovolusky
Sovolusky 35
535 01 Přelouč

E-mail: obec@sovolusky.cz

Postupy pro prosazování práva

V případě, že nebudete spokojeni s vyřízením dotazu, požadavku nebo podnětu povinným subjektem v souvislosti s vyřízením Vašeho požadavku ohledně přístupnosti webových stránek nebo mobilní aplikace, máte právo kontaktovat příslušný orgán pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra
Odbor eGovernmentu

Náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4

e-mail: pristupnost@mvcr.cz


Technické informace o webu

Zpracování

Struktura dokumentu je tvořena kódem strukturovaným dle DTD HTML 5, formátování a vizuální stránka prezentace je zajištěna prostřednictvím CSS(kaskádových stylů). Web využitá komponenty, které vyžadují mít povolený JavaScript. Bez něj nemusí být web plně funkční, byť ke všem důležitým informacím se lze dostat i bez podpory JavaScriptu.

Styly vzhledu

Kromě základního (grafického) stylu je možné si přepnout zobrazení stránky i do režimu vysokého kontrastu vhodného například pro slabozraké uživatele. Tento režim disponuje větší velikostí textů, odstraňuje některé grafické prvky a obecně zvyšuje barevný kontrast písma a pozadí. Pro rychle přepnutí do režimu vysokého kontrastu slouží klávesová zkratka V, pro přepnutí nazpět do výchozího (normálního) režimu poté klávesová zkratka N. Uvedené klávesové zkratky se používají v kombinaci kláves závislé na verzi Vašeho prohlížeče a operačního systému - viz níže kapitola "Klávesové zkratky pro rychlé akce". Pro použití "přepínače stylů" musíte mít ve Vašem webovém prohlížeči povolený JavaScript. Pro uložení stavu zobrazené verze je nutné mít povolené ukládání informací do tzv. cookies.

Velikost písma

Každý uživatel si může upravit výchozí velikost písma podle svého uvážení. Slouží k tomu poslední položka v hlavním menu, která obsahuje odkaz na zmenšení písma o 5%, odkaz na zvětšení písma o 5% a pokud je uživatelské nastavení aktivní, pak i odkaz na zrušení tohoto nastavení a návrat z výchozím velikostem. Tato funkcionalita umožňuje změnit velikost písma většiny prvků na stránce. Mohou ale existovat i výjímky, u kterých nebude nastavení z různých důvodů aplikováno.

Pro zmenšení písma můžete použít také klávesovou zkratku - a pro zvětšení pak klávesovou zkratku +.

Skryté pomocné odkazy

Použity jsou také skryté odkazy pro přeskočení části obsahu stránky na hlavní menu, hlavní obsah, sekundární obsah, konec, resp. odkazy uvedené v patičce stránky a začátek stránky. Menu se aktivuje opakovaným stiskem klávesy TAB na začátku stránky.

Klávesové zkratky pro rychlé akce

Pro rychlejší a snazší prohlížení této webové prezentace jsou nadefinovány následující zkratky:

  • H - Homepage - přechod na úvodní stránku webové prezentace
  • M - Menu - odskod na hlavní menu
  • O - Obsah - odskok na hlavní obsah
  • S - Sekundární obsah - odskok na vedlejší obsah v postranním sloupci (pokud jím stránka disponuje)
  • K - Konec - přechod na zápatí stránky
  • Z - Začátek - přechod na začátek stránky
  • N - Normální vzhled - přepnutí na výchozí grafický styl přezentace
  • V - Výrazný vzhled - přepnutí na vysoce kontrastní vzhled s větším fontem
  • - - Zmenšení písma o 5% (lze použít opakovaně)
  • + - Zvětšení písma o 5% (lze použít opakovaně)

Způsob použití klávesových zkratek je závislý na prohlížeči a operačním systému, který používáte. Například v současnosti nejrozšířenější kombinaci prohlížeče Chrome na operačním systému Windows přejdete na hlavní obsah stiskem kombinací kláves Alt + O. Další kombinace naleznete v následující tabulce:

Způsob používání klávesových zkratek v různých prohlížečích a operačních systémech
Prohlížeč Windows Linux Mac
Edge / Internet Explorer Alt + zkratka    
Chrome Alt + zkratka Alt + zkratka Control Alt + zkratka
Firefox Alt Shift + zkratka Alt Shift + zkratka Control Alt + zkratka
Safari Alt + zkratka   Control Alt + zkratka
Opera Opera 15 a novější: Alt + zkratka
Opera 12.1 a starší: Shift Esc + zkratka
   

Tisková verze

K dispozici je i speciální stylový předpis pro tiskový výstup. V tiskové verzi je obsah stránky přeformátován s důrazem na primární obsah stránky a jsou vypuštěny některé doplňkové části. Každá vytištěná stránka také obsahuje informaci se svojí URL adresou a QR kódem umožňujícím naskenování a otevření vytištěné stránky na mobilním telefonu.

Pomoc s orientací na webu

Pokud se nemůže dopátrat konkrétním hledaným informacím či se nevyznáte ve struktuře webu, můžete použít fulltextové vyhledávání v obsahu webu, případně stránku Mapa webu, která názorně zobrazuje strukturu celého webu.

Cookies

Webová prezentace pro svoji správnou funkčnost vyžaduje ukládání malých textových souborů na zařízení uživatelů. Těmto souborům se říká "cookies". Ukládání cookies bývá v jednotlivých prohlížečích ve výchozím nastavení povoleno. V případě potřeby je ale možné tuto funkci vypnout.

Udělení souhlasu s používáním cookies

Na základě platné legislativy EU musí každý uživatel udělit souhlas s používáním cookies. Pokud jste nám souhlas doposud neudělili, bude Vám zobrazen dialog s výzvou. V případě udělení souhlasu se tato informace zapíše do cookie souboru a nadále již nebude tento dialog zobrazován (pro daný prohlížeč). V případě odmítnutí udělení souhlasi bude dialog opětovně zobrazen při dalším načtení webové stránky. Webová prezentace nemusí pak být zcela funkční. 

Jaké informace obecně můžeme ukládat?

Podporované prohlížeče a zařízení

Webová prezentace je tzv. "responzivní", což znamená, že její layout i grafický podoba se přizpůsobuje zařízení, na kterém si web prohlížíte. V důsledku toho je web dobře použitelný na chytrém telefonu, tabletu, notebooku i stolním PC s velkým displejem. Podporované jsou běžně použivané prohlížeče, tedy: Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Opera a Apple Safari vždy minimálně v aktuální a poslední předchozí verzi. 

Kontakt na autora

I přes veškerou naši snahu vytvořit tento web co nejpřístupnější, je možné, že se při prohlížení této webové prezentace setkáte s nějakými problémy. V takovém případě Vás prosíme, aby jste nám tuto skutečnost oznámili, abychom mohli co nejdříve sjednat nápravu. Děkujeme.

Kontaktní osoba
Jan Volejník, DiS. / Web Works - webdesign studio