Obec Sovolusky leží obklopena lesy přibližně 8 km od Přelouče v západním koutě Pardubického kraje.

První zmínky o obci se datují od roku 1360. Běhen své existence nebyla vždy obec Sovolusky samostatnou obcí, v roce 1986 byla sloučena s obcí Turkovice, ale již roku 1992 se opět osamostatnila.

Jedná se o vesnici postupně narostlou v nepravidelném shluku budov kolem nepravidelné návsi na křižovatce cest. Zástavba pochází většinou z druhé poloviny 19. století. V současnosti je v obci je evidováno 57 domů.

Centrum obce nachází na návsi, kde dominantou byli dvě velkolepé lípy, bohužel díky smršti v létě 2020 byla jedna vyvrácena.  Dále se zde nachází historická zvonička a kříž.

Obec Sovolusky díky své poloze patří k ideálním místům pro aktivní odpočinek.

Hluboké lesy přímo zvou k houbaření a procházkám v přírodě. Vesnicí protéká Brložský potok a na jeho toku vzniklo koupaliště, které dnes bohužel není provozováno.

Nedaleko obce se nachází přírodní památka Skalka u Sovolusk. Jedná se o zvláštní útvar, který vytvořila spilitová láva ve velmi dávné geologické minulosti naší země. Asi před 560 milióny let se prodrala až na zemský povrch a prudce zchladla v kontaktu se studenou mořskou vodou do podoby polštářů. Vulkanické horniny byly nalezeny v okolí obce, proto se toto území nazývá sovoluské vulkanické centrum. Sovoluský suk se zachoval díky tvrdosti hornin, ze kterých je složen, zatímco okolní měkčí horniny byly časem oderodovány. V minulosti se zde těžil kámen. Opuštěný lom a okolní skalky jsou zarostlé spontánně vzniklými porosty charakteru habřiny.

V bylinném patře převažují teplomilné druhy rostlin jako např. bukvice lékařská, ostřice chlumní, smldník jelení, mochna šedavá a další. Celkem se v této lokalitě nachází 168 druhů rostlin, z nichž výskyt některých pozoru-hodnějších druhů může být motivací pro vyhlášení ochrany nejen z hlediska geologického, ale i po stránce botanické.