Lom Brloh, Trilobit

Údolí podél potoka z Brlohu do Pelechova nabízí pohled na řadu malých i větších lomů a přirozené výchozy ukloněných vrstev v korytě potoka. V minulosti zde byly těženy křemence a břidlice prvohorního stáří, ve kterých se vzácně nalézá zkamenělá fauna. Nedávno znovu obnažený lom odkrývá jak pískovce a prachovce ordovického (prvohorního) stáří, tak i ve vyšších partiích slepence a křemence usazené v době křídy (druhohory). Vyčištěný lom, najděte a spočítejte trilobity nainstalované na stěny lomu (jsou dva).

Lom Lipoltice (prvohory)

Původní lomy na křemenec, které jsou dnes značně zarostlé, poskytují zajímavé nálezy zkamenělé fauny prvohorního stáří včetně trilobitů. V lese severně od Lipoltic se nachází romantická Lipoltická skála taktéž z křemencové horniny. Ty jsou řazeny k tzv. lipoltickému souvrství.

Skalní útvar Obří postele

Žulové balvany, které svými tvary připomínají polštáře a peřiny, největší z nich (dlouhý 6 metrů) má jméno Duchna.

Přírodní památka Rybník Moře

V nedaleké obci Rašovy se nachází evropsky významná lokalita vyhlášená v roce 2014 na ochranu populace a životního prostoru kuňky obecné.

Přírodní památka Skalka u Sovolusk

Nedaleko obce se nachází přírodní památka Skalka u Sovolusk. Jedná se o zvláštní útvar, který vytvořila spilitová láva ve velmi dávné geologické minulosti naší země. Asi před 560 milióny let se prodrala až na zemský povrch a prudce zchladla v kontaktu se studenou mořskou vodou do podoby polštářů. Sovoluský suk se zachoval díky tvrdosti hornin, ze kterých je složen, zatímco okolní měkčí horniny byly časem oderodovány. V minulosti se zde těžil kámen. Opuštěný lom a okolní skalky jsou zarostlé spontánně vzniklými porosty charakteru habřiny.

V bylinném patře převažují teplomilné druhy rostlin jako např. bukvice lékařská, ostřice chlumní, smldník jelení, mochna šedavá a další. Celkem se v této lokalitě nachází 168 druhů rostlin, z nichž výskyt některých pozoru-hodnějších druhů může být motivací pro vyhlášení ochrany nejen z hlediska geologického, ale i po stránce botanické.

Tvrz Semtěš

V obci Semtěš stála kdysi gotická tvrz, která byla vybudována pravděpodobně někdy v polovině 14. století. Na konci 16. století přestal nový majitel jevit zájem, objekt pozvolna chátral. Do dnešní doby se zachovala pouze obranná hranolová věž, která slouží jako rozhledna. Po výstupu užasnete nad výhledem po Čáslavské kotlině a na západní částí Železných hor.

Zámek Choltice

Původně renesanční zámek byl postaven v 16. stol. Zámek se dočkal v 17. století přestavby do dnešní barokní podoby.

V zámeckých interiérech sídlí vlastivědné muzeum a najdete zde ukázku vybavení barokní lékárny. V jižním křídle se nachází kaple sv Romedia.

Areál zámku je na seznamu kulturních památek.

Máte zde na výběr ze dvou prohlídkových okruhů. Prvním si projdete zámek a kapli sv. Romedia. Druhý vás provede Muzeem černého divadla. Popřípadě můžete oba okruhy spojit.

ZŘÍCENINA TVRZE SVOJŠICE

Zřícenina gotické tvrze ze druhé poloviny 14. století byla vypálena během třicetileté války. Před tvrzi se nachází pomník zdejší rodačky, manželky Karla Havlíčka Borovského, Julie Sýkorové. Tvrz je volně přístupná.