Obec Sovolusky

 • Upřednostňujeme pro komunikaci s Obecním úřadem Sovolusky ve všech případech  telefonní spojení 774 417 379  a e-mail: ousovolusky@volny.cz
 • Úřední hodiny: Středa: 18:00 – 19:00 
 • V případě nutné osobní komunikace mimo uvedené úřední hodiny pro veřejnost je nutné předem stanovit termín
 • Všechny poplatky lze hradit bankovním převodem – č.ú.1205490319/0800 ČS, a.s.

 Děkujeme za pochopení.

 

V případě, že máte podezření na onemocnění vyvolané koronavirem COVID-19, postupujte podle doporučení Státního zdravotního ústavu a MZČR, kontaktujte svého lékaře telefonicky nebo se obraťte na místní krajskou hygienickou stanici.

Při podezření na onemocnění koronavirem: !!!  NENAVŠTĚVUJTE  ODBĚROVÁ CENTRA ani LÉKAŘE !!!

Více na https://www.medila.cz/

 

Souhrnné informace k řešení výskytu koronaviru v ČR získáte na webu úřadu vlády zde: https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vyhlaseni-nouzoveho-stavu-180234/

Pardubický kraj - AUTOBUSOVÁ DOPRAVA

 • Zákaz vstupu, pobytu a pohybu osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (roušky, respirátor, šátky, šály a obdobné tkaniny) do prostředků veřejné dopravy.
 • V reakci na Vládou přijaté krizové opatření ze dne 21. října 2020 dojde na území Pardubického kraje k omezení autobusové dopravy.

Od pondělí 26.října 2020 bude ve veřejné autobusové dopravě zahájen letní provoz a to do odvolání.

Vzhledem k nejasnosti termínu ukončení těchto opatření, bude platnost jízdních řádů preventivně stanovena do 12.12.2020.

Ukončení letního provozu předpokládáme k termínu opětovného nástupu žáků do škol.

Jízdní řády budou po jejich schválení dopravním úřadem k dispozici na veřejných portálech jako je např. IDOS. Aktuálně platné jízdní řády můžete nalézt po zadání čísla linky mj. také na adrese: http://portal.idos.cz/Search.aspx?mi=2&c=7

Městský úřad Přelouč

Omezení rozsahu úředních hodin Městského úřadu Přelouč pro veřejnost od 21.11.2020 do odvolání dle usnesení vlády ČR ze dne 21. října 2020 č. 1080 o přijetí krizového opatření

PONDĚLÍ dne 26.10. 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00 hodin

STŘEDA dne 2.11. 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00 hodin

 • úřední hodiny jsou určeny pouze pro NEODKLADNÉ ZÁLEŽITOSTI
 • mimo provoz bude systém on-line objednávání návštěv na agendy matriky, občanských průkazů, cestovních pasů, řidičských průkazů, technik a registr vozidel

Upřednostňujeme písemný, elektronický, či telefonický kontakt před osobním kontaktem prostřednictvím e-mailu nebo datové schránky.

Kontakt prostřednictvím spojovatelky 466 094 111.  

Kontakty na úředníky jednotlivých odborů jsou uvedeny na stránkách města www.mestoprelouc.cz.

Žádáme občany, aby úhrady poplatků prováděli bezhotovostně bankovním převodem.

Uvnitř budovy úřadu nadále platí povinnost zakrytí dýchacích cest rouškou nebo jiným vhodným způsobem a dodržování rozestupů 2 m mezi osobami.

Děkujeme za pochopení.

Zdravotnictví

EUC Poliklinika Přelouč

Vážení pacienti, ochrana Vás i zdravotního personálu je pro nás prioritou. Z tohoto důvodu na naše pracoviště přicházejte již s nasazenou rouškou a bez doprovodu. Omezení doprovodu se netýká mladistvých a imobilních pacientů.

Česká pošta

 • Vážení klienti, v zájmu eliminace možných rizik vás vyzýváme, abyste do prostor pobočky nevstupovali, pokud jste v karanténě. Současně žádáme, aby do prostor poboček vstupovali pouze klienti s požadavkem na službu a jejich doprovod (pokud je to možné) vyčkal před provozovnou. V prostorách pobočky mezi sebou dodržujte stanovené rozestupy a bezpečnou vzdálenost min. 2 metry.
 • Česká pošta vyzývá všechny své klienty, aby zvážili jakoukoliv návštěvu pobočky. Na všech pobočkách lze platit bezhotovostně, což v současné situaci snižuje případný přenos viru.
 • Česká pošta udělá vše pro to, aby byly důchody ve všech případech doručovány s opatřeními tak, aby nedošlo k přímému kontaktu mezi pošťáky a klienty. Peníze budou příjemci předávány v obálce pokládané na zem.

Děkujeme za pochopení.

 

Důležité informace, odpovědi, vládní nařízení atd. zjistíte na: https://www.pardubickykraj.cz/KORONAVIRUS a https://www.mestoprelouc.cz/mesto-a-samosprava/dulezite-informace-ke-covid-19/

Co byste měli vědět o koronaviru?

Animované video shrnuje základní pravidla, jak se chránit před nákazou koronavirem a také kontakty, kam se může člověk obrátit pro radu nebo pomoc. Viz https://www.mzcr.cz/dokumenty/co-byste-meli-vedet-o-koronaviru_18707_1.html