Informace

o poplatcích za popelnice (TKO)

a sazby poplatků ze psů pro rok 2021

 

Sazby poplatků komunálního odpadu jsou stanoveny dle Obecně závazné vyhlášky č. 2/2020 vydané dne 2.12.2020 a to takto:

 

Sazby poplatků - TKO
Sazba poplatku Roční poplatek Kč
na jednoho občana 500 Kč
chalupáří, chataři (objekt) 500 Kč

 

Sazby poplatků ze psů jsoou stanoveny dle Obecně závazné vyhlášky č. 1/2020 vydané dne 2.12.2020 a to takto:

Sazby poplatků - PSI
Sazba poplatku Roční poplatek Kč
za prvního psa 50 Kč
za druhého a každého dalšího psa 50 Kč

 

Tímto bychom chtěli upozornit majitele psů, že je potřeba každého psa přihlásit na Obecním úřadě vyplněním registrační karty majitele a psa. Tuto kartu obdržíte na obecním úřadě nebo si ji můžete stáhnout na našich stránkách: https://www.sovolusky.cz/cs/obecni-urad/tiskopisy-ke-stazeni/

 

 

Splatnost:
  • Poplatek pro poplatníka je splatný jednorázově, a to nejpozději do 30. dubna 2021.
  • Poplatek pro poplatníka – chataři, chalupáři je splatný jednorázově, a to nejpozději do 30. dubna 2021.

 

Poplatek je možno uhradit následujícími způsoby:

  • hotově v kanceláři obecního úřadu
  • poštovní poukázkou
  • bankovním převodem

 

Číslo účtu pro platbu poplatku je: 1205490319 / 0800 

Variabilní symbol: uveďte č.p. nemovitosti