Vážení odběratelé,

na základě rozhodnutí statutárních orgánů společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., byla schválena úprava ceny vodného a stočného od 1.1.2022 takto:

Vodné: cena za 1 m3 vody činí 47,36 Kč + DPH zákonem stanovené výše

Stočné: cena za 1 m3 odvedené odpadní vody činí 48,09 Kč + DPH zákonem stanovené výše

Vyúčtování vodného a stočného za období, v němž dojde k úpravě cen, nebude-li proveden odečet stavu měřidla, bude provedeno poměrem, a to k počtu dnů za období před a po úpravě cen. Od data změny budou použity nové ceny.