Změny v protiepidemických opatřeních platných od 1.3.2021 po dobu tří týdnů:

 

 • Zákaz pohybu mezi okresy s vyjímkou cest do práce, k lékaři, na úřady či péče o osobu blízkou.  Při vykonávánípovolených cest mezi okresy je nutné mít u sebe čestné prohlášení či potvrzení (viz. přílohy)
 • Nakupování je umožněno pouze v rámci okresu.
 • Aktivity jako běh či procházky je možné konat pouze na katastru obce místa bydliště.
 • Venčení psů v noci je možné jen 500 metrů od bydliště.
 • Uzavření prvních a druhých ročníků ŽŠ, mateřských škol a speciálních škol či dětských skupin.
 • Uzavření obchodů s vyjímkou například: potravin, drogerie, lékáren, prodejen elektroniky a výpočetní techniky, domácích potřeb.

 

 

Změny v protiepidemických opatřeních platných od 1.3.2021 do odvolání: 

 • 1. Všem osobám se s účinností ode 1. března 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének, a to:
  • a) ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (např. hotelový pokoj),
  • b) na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce,
  • c) na všech ostatních veřejně přístupných místech mimo zastavěné území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.
 • Ve výjimečných případech, kdy je nezbytné, aby žák nebo student při výuce viděl na ústa učitele, je možné, aby učitel použil jako ochranný prostředek dýchacích cest ochranný štít, a to za podmínky, že dodržuje vzdálenost alespoň 2 metry od žáků nebo studentů.
 • 2. Všem osobám se s účinností ode 1. března 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), které brání šíření kapének, a to:
  • a) ve vnitřních prostorech staveb, které slouží jako:
   • i) prodejna,
   • ii) provozovna služeb,
   • iii) zdravotnické zařízení, a to na pracovištích, ve kterých se poskytuje ambulantní péče,
   • iv) zařízení sociálních služeb, kterými jsou týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem, a zařízení poskytující odlehčovací sociální služby v pobytové formě,
   • v) mezinárodní letiště,
  • b) v prostředcích veřejné dopravy,
  • c) na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy,
  • d) v motorových vozidlech, ledaže se v motorovém vozidle nachází pouze osoby z jedné domácnosti,
  • s výjimkou dětí od 2 do 15 let, které i na těchto místech mohou nosit ochranné prostředky uvedené v bodu 1.