Poskytnutí individuální dotace - příspěvku na vybudování DČOV 

 

Zastupitelstvo obce Sovolusky na svém zasedání dne 24.3.2021 schválilo poskytnutí individuální dotace – příspěvku ve výši 20.000, - Kč na vybudování domácí čistírny odpadních vod pro dům v obci Sovolusky, ve kterém je hlášen alespoň 1 člověk k trvalému pobytu.

 

Individuální dotace – příspěvek bude poskytnut při splnění stanovených podmínek:
  • kolaudační souhlas
  • rozhodnutí vodoprávního úřadu o povolení k vypouštění odpadních vod – pokud budou vypouštěny
  • doložení dokladu o nabytí ČOV
  • předložení vyplněné žádosti - ke stáhnutí zde. 

 

Vyplněnou žádost s přiloženými doklady je potřeba osobně odevzdat do kanceláře Obecního úřadu Sovolusky.