Přechodná úprava provozu v obci Sovolusky

 

     Tímto bychom Vás rádi informovali o stanovení přechodné úpravy provozu dle veřejné vyhlášky ve dnech 27.9.2021 - 15.11.2021 z důvodu rekonstrukce propustku na silnici č. III/32214.

Jedná se o úsek od Obecního úřadu po č.p. 7.

 

Provoz bude omezen světelnými signály a přenosnými dopravními značkami viz. níže přiložené schéma.

 

Prosíme obyvatelé o dodržování předpisů a zvýšenou bezpečnost.