DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

V obci Lipoltice vzniklo ohnisko nebezpečné nákazy  - vysoce patogenní aviární influenzy - Ptačí chřipky.
Obec Sovolusky spadá do ochranného pásma tohoto ohniska a je důležité dodržovat nařízená opatření.

 

Daná opatření si prosím přečtěte v níže přiloženém nařízení Státní veterinární správy.

 

Prosím o nahlášení všech chovů na území obce Sovolusky do 27.1.2022  jedním z následujících způsobů:

  • na Obecním úřadě - do poštovním schránky - č.p. 35
  • emailem na adresu obce - obec@sovolusky.cz
  • předání paní Šturmové v místním obchodě
  • do poštovní schránky paní starostky Lenky Ille Šporkové - č.p. 47

Hlášení musí obsahovat:

majitele chovu, telefonní kontakt, adresu chovu, počet kusů jednotlivých druhů

 

 

telefonní kontakt při podezření na nákazu: KVS Pardubického kraje  tel. 777 303 010 nebo 777 783 312

 

Kontejner na umístění kadáverů drůbeže nebo jiného ptactva bude umístěn u ubývalé telefonní budky na návsi obce.