Kotlíkové dotace 2022

Od 1. září 2022 vstoupí platnost zákaz provozu kotlů na pevná paliva první a druhé emisní třídy a kotlů bez emisní třídy.

 

Občané budou mít v následujících týdnech a měsících poslední možnost získat na výměnu těchto starých kotlů dotaci.

Pardubický kraj připravuje výzvu pro žadatele z domácností s nižšími přijmy na předkládání žádostí o dotaci na výměnu výše uvedených kotlů za nový ekologický zdroj tepla.

 

Vyhlášení výzvy je naplánováno na květen 2022 a příjem žádostí bude zahájen v červnu 2022. Ukončení příjmu žádostí bude 31. srpna 2022.

Kontroly kotlů od 1. září 2022 budou prováděny obecními úřady s rozšířenou působností. Hrozí pokuta až 50.000,- Kč.

 

Bližší informace k podmínkám kotlíkových dotací jsou uvedeny v přiloženém dokumentu nebo na webu Pardubického kraje.