Historická skupina Potomci zlatého třmene ze Semtěše

pořádají v naší obci Sovolusky

dne 30.8.2022 od 17:00 do 19:00

charitativní sběr železného odpadu.

Výtěžek z akce bude věnován dětské hematoonkologické klinice fakultní nemocnice
Hradec králové.

 

Žádají Vás o pomoc v jejich snažení a budou rádi za jakékoliv dary v podobě železného šrotu.

Na tuto akci budou navazovat Svatováclavské slavnosti v obci Semtěš dne 28. září 2022 s bohatým
programem, na kterou jste všichni srdečně zváni.

Železný odpad si připravte u Vašeho domu, naložení a odvoz bude zajištěn!