Místo konání: Obecní úřad Sovolusky Kategorie události: Samospráva

Obec Sovolusky

Obecní úřad Sovolusky

 

Obecní úřad Sovolusky v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání:

Veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sovolusky

 

Místo konání:      Zasedací místnost Obecního úřadu Sovolusky, Sovolusky 35

Doba konání:     16.6.2021 od 18.00 hodin

 

Navržený program:
 1. Zahájení
 2. Zvolení zapisovatele zápisu
 3. Zvolení ověřovatelů zápisu
 4. Schválení programu zasedání
 5. Schválení smlouvy o poskytnutí dotace z POV Pk
 6. Schválení rozpočtového opatření č. 2
 7. Schválení rozpočtového opatření č. 3
 8. Schválení Závěrečného účtu za rok 2020 společně se zprávou o přezkoumání hospodaření za rok 2020 obce Sovolusky
 9. Schválení účetní závěrky za rok 2020
 10. Schválení žádosti o příspěvek na DČOV
 11. Různé
 12. Závěr