Místo konání: Obecní úřad Sovolusky Kategorie události: Samospráva

Obec Sovolusky

Obecní úřad Sovolusky

 

 

Obecní úřad Sovolusky v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání:

Veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sovolusky.

 

 

Místo konání:            Obec Sovolusky, zasedací místnost Obecního úřadu Sovolusky,

                                    Sovolusky 35

 

Doba konání:            17.11.2021 od 18:00 hodin

 

 

Program zasedání:

 

 

 1. Zahájení
 2. Zvolení zapisovatele zápisu
 3. Zvolení ověřovatelů zápisu
 4. Schválení programu zasedání
 5. Rozpočtové opatření č. 6
 6. Rozpočtové opatření č. 7
 7. Schválení Plánu inventur
 8. Schválení členů inventarizační komise
 9. Stanovení termínu proškolení inventarizační komise
 10. Schválení OZV č. 1/ 2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
 11. Schválení OZV č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
 12. Schválení dodatku č. 2 k veřejnoprávní smlouvě č. 5/ 2015
 13. Různé