Místo konání: Obecní úřad Sovolusky Kategorie události: Samospráva

Obec Sovolusky

Obecní úřad Sovolusky

 

 

Obecní úřad Sovolusky v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání:

Veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sovolusky

 

 

Místo konání:            Obec Sovolusky, zasedací místnost Obecního úřadu Sovolusky,

                                    Sovolusky 35

 

Doba konání:            30.12.2021 od 18:00 hodin

 

 

Program zasedání:

 

 

 1. Zahájení
 2. Zvolení zapisovatele zápisu
 3. Zvolení ověřovatelů zápisu
 4. Schválení programu zasedání
 5. Rozpočtové opatření č. 8
 6. Schválení návrhu rozpočtu obce Sovolusky na rok 2022
 7. Schválení Odpisového plánu obce Sovolusky
 8. Schválení termínu inventur na rok 2021
 9. Schválení Plánů účetních odpisů
 10. Stanovení termínu provedení kontroly finančního a kontrolního výboru
 11. Dotace pro malé prodejny z POV Pardubického kraje
 12. Smlouva GDPR
 13. Schválení dodatku č. 1/2022 k smlouvě 79/02 o nakládání s odpady
 14. Schválení smlouvy o provedené práce v oblasti požární ochrany
 15. schválení smlouvy o provedení práce - Účetnictví obce Sovolusky
 16. Různé
 17. Závěr