Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu Sovolusky Kategorie události: Samospráva

Obec Sovolusky

Obecní úřad Sovolusky

 

INFORMACE

 

Obecní úřad Sovolusky v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání:

veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sovolusky.

 

 

Místo konání:            Obec Sovolusky, zasedací místnost Obecního úřadu Sovolusky,

                                    Sovolusky 35

 

Doba konání:            27.3.2023 od 18:00 hodin

 

 

 

 

Program zasedání:

 

 

  1. Zahájení
  2. Zvolení zapisovatele zápisu
  3. Zvolení ověřovatelů zápisu
  4. Schválení programu zasedání
  5. Schválení pořízení Územního plánu pro obec Sovolusky
  6. Schválení pořizovatele Územního plánu obce Sovolusky
  7. Schválení zmocněnce ke spolupráci s pořizovatelem Územního plánu obce Sovolusky
  8. Různé

 

 

 

 

 

V Sovoluskách dne 19.3.2023                                           Lenka Ille Šporková

                                                                                                    starostka obce