Místo konání: Obecní úřad Sovolusky Kategorie události: Samospráva

Obec Sovolusky

Obecní úřad Sovolusky

 

INFORMACE

 

Obecní úřad Sovolusky v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání:

veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sovolusky.

 

 

Místo konání:            Obec Sovolusky, zasedací místnost Obecního úřadu Sovolusky,

                                    Sovolusky 35

 

Doba konání:            18.3.2024 od 18:00 hodi

 

Program zasedání:

 

 1. Zahájení
 2. Zvolení zapisovatele zápisu
 3. Zvolení ověřovatelů zápisu
 4. Schválení programu zasedání
 5. Zpráva finančního a kontrolního výboru
 6. Výroční zpráva obce za rok 2023
 7. Schválení Závěrečného účtu a Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření

          obce Sovolusky za rok 2023

 1. Schválení účetní závěrky
 2. Schválení smlouvy o úhradě nákladů a nakládání s odpady tabákových

          výrobků – Nevajgluj a.s.

 1. Schválení Inventarizační zprávy za rok 2023
 2. Schválení Výroční zprávy za rok 2023
 3. Schválení smlouvy o spolupráci s Pardubickým krajem – projekt DTM
 4. Záměr obce – Pronájem rybníku v Sovoluskách
 5. Různé

 

 

 

 

 

 

V Sovoluskách dne 1.9.2023                                Lenka Ille Šporková

                                                                                        starostka obce