• Vyvěšeno: - 20.12.2016 Příloh: 1 Kategorie příspěvku: Vyhlášky

  OZV č. 1/2016

  Obec Sovolusky Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování...

 • Vyvěšeno: - 15.8.2015 Příloh: 1 Kategorie příspěvku: Vyhlášky

  OZV č. 1/2015

  Obec Sovolusky Obecně závazná vyhláška  č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních...

 • Vyvěšeno: - 23.11.2006 Příloh: 1 Kategorie příspěvku: Vyhlášky

  OZV č. 2/2006

  Obec Sovolusky Obecně závazná vyhláška  č. 1/2006  o místním poplatku užívání veřejného prostranství   Obecní zastupitelstvo obce Sovolusky chválilo dne 22. 03. 2006 podle...

 • Vyvěšeno: - 20.6.2002 Příloh: 1 Kategorie příspěvku: Vyhlášky

  OZV č. 3/2002

  Obec Sovolusky Obecně závazná vyhláška č. 3 / 2002 o zákazu volného pobíhání psů   Zastupitelstvo obce vydalo dne 05.06. 2002 tuto obecně závaznou vyhlášku. Čl. 1 Volné...