Informace o konání veřejného zasedání zastupitelstva 24.3.2021

Vlastnosti příspěvku
Typ: Příspěvek el. úřední desky
Kategorie příspěvku: Úřední deska
Autor:
Vyvěšeno: - 24.3.2021
Příloh: 1 (zobrazit)

Obsah příspěvku

Obec Sovolusky

Obecní úřad Sovolusky

 

Obecní úřad Sovolusky v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání:

Veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sovolusky

 

Místo konání:      Zasedací místnost Obecního úřadu Sovolusky, Sovolusky 35

Doba konání:      24.3.2021 od 18.00 hodin

 

Navržený program:
 1. Zahájení
 2. Zvolení zapisovatele zápisu
 3. Zvolení ověřovatelů zápisu
 4. Schválení programu zasedání
 5. Zpráva finančního a kontrolního výboru
 6. Výroční zpráva obce za rok 2020
 7. Informace - Inventarizační zpráva za rok 2020
 8. Schválení Rozpočtového opatření č.1/2021
 9. SOP a.s. - Schválení Dohody o výběru poplatků a předávání dokladů
 10. Různé
 11. Závěr