Informace o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Sovolusky dne 2.12.2020

Vlastnosti příspěvku
Typ: Příspěvek el. úřední desky
Kategorie příspěvku: Úřední deska
Autor:
Vyvěšeno: - 2.12.2020
Příloh: 1 (zobrazit)

Obsah příspěvku

Obec Sovolusky

Obecní úřad Sovolusky

 

Obecní úřad Sovolusky v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání:

Veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sovolusky


Místo konání:      Zasedací místnost Obecního úřadu Sovolusky, Sovolusky 35

Doba konání:      2.12.2020 od 18.00 hodin


Navržený program:

 

 1. Zahájení
 2. Zvolení zapisovatele zápisu
 3. Zvolení ověřovatelů zápisu
 4. Schválení programu zasedání
 5. Schválení Rozpočtového opatření č. 4
 6. Schválení Rozpočtového opatření č. 5
 7. Schválení plánu inventur
 8. Stanovení členů inventarizační komise
 9. Stanovení termínu proškolení inventarizační komise
 10. Schválení balíčků pro děti na Mikuláše a místní důchodce
 11. Projednání akce Posezení s důchodci
 12. Různé
 13. Závěr