Informace o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Sovolusky dne 23.9.2020

Vlastnosti příspěvku
Typ: Příspěvek el. úřední desky
Kategorie příspěvku: Úřední deska
Autor:
Vyvěšeno: - 23.9.2020
Příloh: 1 (zobrazit)

Obsah příspěvku

Obec Sovolusky

Obecní úřad Sovolusky

 

Obecní úřad Sovolusky v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání:

Veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sovolusky

 

Místo konání:      Zasedací místnost Obecního úřadu Sovolusky, Sovolusky 35

Doba konání:      23.9.2020 v 18:00 hodin

 

Navržený program:

  1. Zahájení
  2. Zvolení zapisovatele zápisu
  3. Zvolení ověřovatelů zápisu
  4. Schválení programu zasedání
  5. Schválení Zprávy finančního a kontrolního výboru
  6. Schválení smlouvy o poskytnutí dotace z POV Pk
  7. Různé
  8. Závěr