OZV č. 1/2017

Obecně závazná vyhláška obce Sovolusky č. 1/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy

Vlastnosti příspěvku
Typ: Obecně závazná vyhláška
Autor: Obec Sovolusky
Označení: OZV č. 1/2017
Datum schválení: 29.11.2017
Vyhláška vyvěšena na úřední desce:
Vyhláška sejmuta z úřední desky: 1.1.2018
Platnost vyhlášky: 1.1.2018 - bez omezení
Aktuálně platná?: ano
Příloh: 1 (zobrazit)
Zjednodušený přepis obsahu vyhlášky:

Upozornění: Jedná se pouze o zjednodušený přepis dokumentu, který slouží především jako rychlý náhled obsahu. Oficiální verze dokumentu je k dispozici ke stažení níže.

Obec Sovolusky

Obecně závazná vyhláška obce Sovolusky č. 1/2017

kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy

Zastupitelstvo obce Sovolusky se na svém zasedání dne 29.11. 2017 usnesením č. 4/11/2017 usneslo vydat na základě ustanovení § 178 odst. 2 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Článek 1
Stanovení části společného školského obvodu

Na základě uzavřené dohody mezi městysem Choltice a obcemi Bezděkov, Chrtníky, Jedousov, Jeníkovice, Poběžovice u Přelouče, Sovolusky, Svinčany, Svojšice, Turkovice, Urbanice a Veselí o vytvoření společného školského obvodu základní školy je území obce Sovolusky částí školského obvodu Základní školy Choltice, okres Pardubice, se sídlem Lipoltická 245, 533 61 Choltice, zřízené městysem Choltice.

 

Článek 2
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení.

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 15.12. 2017

Sejmuto z úřední desky dne:

Zveřejnění bylo shodně provedeno na elektronické úřední desce.