OZV č. 3/2002

Obecně závazná vyhláška č. 3/2002 o zákazu volného pobíhání psů

Vlastnosti příspěvku
Typ: Obecně závazná vyhláška
Autor: Obec Sovolusky
Označení: OZV č. 3/2002
Datum schválení: 5.6.2002
Vyhláška vyvěšena na úřední desce:
Vyhláška sejmuta z úřední desky: 20.6.2002
Platnost vyhlášky: 20.6.2002 - bez omezení
Aktuálně platná?: ano
Příloh: 1 (zobrazit)
Zjednodušený přepis obsahu vyhlášky:

Upozornění: Jedná se pouze o zjednodušený přepis dokumentu, který slouží především jako rychlý náhled obsahu. Oficiální verze dokumentu je k dispozici ke stažení níže.

Obec Sovolusky

Obecně závazná vyhláška č. 3 / 2002

o zákazu volného pobíhání psů

 

Zastupitelstvo obce vydalo dne 05.06. 2002 tuto obecně závaznou vyhlášku.

Čl. 1

Volné pobíhání psů, není-li stanoveno jinak, se na veřejných prostranstvích obce zakazuje (1).

Čl. 2

Majitelé nemovitostí, kde jsou chováni psi, jsou povinni zabezpečit tyto budovy a pozemky tak, aby bylo účinně bráněno tam chovaným psům tyto nemovitosti opustit.

Čl. 3

Osoba mající psa na veřejném prostranství je povinna míti jej na vodítku a s ohledem na okolnosti a povahu psa jej také zajistit pevným náhubkem.

Čl. 4

Pustit psa z vodítka lez jen za předpokladu, že je spolehlivě ovládán povely a je opatřen náhubkem.

Čl. 5

Porušení této vyhlášky bude stíháno podle platných předpisů (2).

Čl. 6

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 20.06. 2002

 

 

Na úřední desce vyvěšeno: 05.06.2002, sejmuto: 20.06.2002


(1) Veřejným prostranstvím jsou podle ust. § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů:
všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.

(2) Např. § 48 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů